Demokrasi

Demokrasi

Bir devlet yönetim biçimi olarak demokrasi nedir? Yalnızca devlet politikası için değil, tüm organizasyonlarda gerçekleştirilebilecek eşitliğe dayalı yönetim biçimi olan demokrasi, son yüzyılda popülerleşmiştir. Yunanca kökenli olup Türkçeye ise Fransızcadan geçmiştir. Geçmişine bakıldığında Antik Yunanistan filozoflarının çalışmaları varken Aristoteles ve Platon gibi aydınlar tarafından ise demokrasi devamlı olarak eleştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni ise ayak takımı olarak tanımlanan cahil halkın karar verici olamayacağıdır. Ancak günümüzde demokrasi olmazsa olmazlar arasındadır. Demokrasinin yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine ilk adım bu şekilde atılmıştır. En yaygın kullanıma sahip yönetim biçimlerinden olmakla birlikte özgürlükçü demokrasi kavramı da siyasetçilerin dilinden düşmez. Bununla birlikte birçok farklı çeşide sahip olan demokratik yönetimlerin ne kadar halka yakın olduğu ise sorgulanır. Siyaset bilimciler tarafından hangi demokrasinin daha işlevsel olduğu tartışma konusudur. Peki, demokrasi nedir ve nasıl olmalıdır?

Demokrasi Kavramı

Halkın çoğunluğuna göre alınan kararların uygulanması ve işleyişin devam ettirilmesi olan demokrasi ne demek sorunsalı her alanda kendisini gösterir. Demokratik olmayan devletlerin yanlış tanıtımı, demokratik yapıya tam olarak sahip olmayan yapıların uygulamaları demokrasi kavramının tam olarak bilinmesini güçleştirmektedir. Azınlık haklarının yönetimi veya çoğunluğun baskıcı rejimi gibi ifadeler kullanılagelir. Ancak Fransız Devrimi sonrasında güçlenen demokrasi ve insan hakları, tüm bireylerin eşit olmasını sağlamaktadır. Güçlü ya da zengin olanların değil, tüm herkesin görüşleri önemsenir, çeşitli organizasyonlar için oy kullanılır. Böylelikle bütüncül bir yaklaşım ortaya çıkar. (Vikipedi)

demokrasi nedir

Demokrasi Teorileri

Her ne kadar bütüncül bakıldığında normatif demokrasi teorisi çok daha etkili olsa da halkın tamamının her konuda aynı düşünmesi söz konusu değildir. %100 memnuniyet oluşması mümkün olmadığı için teori bazındaki bu sistem işleyişinin pratikte uygulanma ihtimali zayıftır. Demokratik yapıların tamamında ampirik demokrasi teorisi uygulanması bundan kaynaklıdır.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

Demokratik Yönetim Özellikleri;

  • Üst düzey siyasi makam sahipleri seçim yoluyla belirlenir ve seçimlerde tüm yasal haklara sahip kişiler oy kullanır.
  • Seçimlerin kesintiye uğramadan düzenli olarak belirli periyotlarda yapılır.
  • İktidar dışında da çeşitli görüşlere sahip muhalefet partilerinin iktidar olabilme imkanı bulunur.
  • Temel insan hakları anayasal güvenceye sahip olurken her birey üstün kabul edilir.

Demokrasi ve Özgürlük

Demokrasi kavramına değinmiştik. Özgürlük kavramı ise bir kişinin ‘yapmama’ iradesidir. Yani özgürlük, özgürce ‘evet’ demek kadar özgürce ‘hayır’ da diyebilmektir. Demokrasi kavramı özgürlükten ayrı düşünülmemelidir. Özgürlük kavramı demokrasinin bir gerekliliği olarak düşünülmelidir. Demokrasilerde yönetme, yönetilenler aracılığı ile gerçekleşir. Bu nedenle yönetilenlerin özgür olması ve verilen kararlarda söz sahibi olması son derece önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’. Halkın egemenliğinin özgürce kullanılarak kendi kendini yönetmesi demokratik toplumla için büyük bir öneme sahiptir.

Demokrasi halkın; vicdan, basın, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin bulunması ve güvenli bir şekilde bu ehliyetlerini kullanabilmeleri anlamına gelmektedir. Özgürlük olmadan demokrasi kavramı düşünülemeyeceği gibi hiçbir işe de yaramaz. Kadim çağlarda şehir devletlerinde demokrasi ile yönetim şekli denenmeye başlamış ve başarılı olmuşlardır.

Cumhuriyet-Demokrasi Kavramları

Liberal demokrasi, özgürlükçü demokrasi gibi seçenekler var olmakla birlikte demokrasi ile cumhuriyet çoğu zaman karıştırılmaktadır. Cumhuriyet bir yönetim biçimi olurken rejimi belirler. Ancak uygulanmasında etkili olan şekil demokrasidir. Her cumhuriyet ise demokratik olacak diye bir kural yoktur. Dini cumhuriyet, oligarşik yapılı cumhuriyet ya da sosyalist cumhuriyet biçimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte günümüzde İngiltere’de olduğu gibi oligarşik bir demokrasi anlayışından da bahsedilebilir. Krallık olmasına rağmen seçimler yapılarak halkın onayıyla yönetimler belirlenir. Türkiye Cumhuriyeti ise demokrasiyi esas alan bir anlayışa sahiptir. Bu çerçevede güçler ayrılığı ilkesi benimsenirken yasama, yürütme, yargı erkleri bağımsız hareket eder. Tek bir iktidar gücü olmamasından dolayı denetleme mekanizması açıktır.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: GSM Nedir?

Nedir kategorisi yazılarımız ile güncel ve sosyal tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Demokrasi Ne Demektir?

Demokrasi temel anlamda, yapılması kararlaştırılan bir durum için bu durumu ilgilendiren kişiler topluluğundan görüş almaktır. Daha sonra söz konusu durum için nasıl bir yol izleneceği gibi koşullar bu genel görüş çerçevesinde belirlenir.

Demokrasi Nerelerde Kullanılır?

Demokrasi hayatımızın her alanında karar vermek adına topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Ancak demokrasi denildiğince akla ilk olarak politika gelmektedir. En yoğun olarak politika da kullanılmaktadır.

Demokrasi Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Demokrasi temel olarak antik yunanda ortaya çıkmıştır. Antik yunanda yer alan parlemantoda yapılan oylamalarda bir durum için çoğunluğun fikrine baş vurulmuştur. Bu nedenle demokrasinin temelleri atılmıştır.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir