Din Nedir?

Din Nedir?

Din nedir, dinin topluma etkileri nelerdir ve dünyada kaç din var soruları üzerine sık sık konuşmalar yapılmaktadır. Din insanların hayat biçimlerine yön veren yaratılış sebebi ve amacını açıklayan bir olgudur. Geçmişten günümüze dinlerle ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. MO bile din ile ilgili birçok olguya rastlamak mümkündür. İnsanlar yaratılışı gereği bir şeye itaat etme, ona inanma ve ona dua etmeye meyilli haldedir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda din kavramının henüz ulaşmadığı toplumlarda dahi tanrı figürlerine rastlanmaktadır. Dünya üzerinde birçok din bulunmaktadır, bu dinlerden kimileri tek tanrılı iken kimileri ise çok tanrılıdır. (Vikipedi)

Din inancının insanoğlu ile birlikte doğduğunun söylenmesi sıklıkla rastlanılan ve oldukça doğru olan bir tanımdır. Din insanlara yanlış ve doğru arasında ki farklı atlatmaya ve örneklendirmeye çalışmaktadır. Dinlerin geneline bakıldığında aslında insanları doğru ahlaka yönelttiği görülmektedir fakat bu durum tüm dinler için geçerli değildir. Yunan mitolojisine bakıldığında tanrıdan korkmaya ve ona itaat etmeye ihtiyaç duyan halkın tanrı figürleri oluşturduğu göze çarpmaktadır. Birçok kişinin bilgisi Zeus figürü de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Tanrıyı kızdırmamak ve onun gazabına uğramamak için olumlu şeyler yapılmaya çalışıldığı çok net gözükmektedir. Dinler hak dinler ve batıl dinler olarak iki farklı dalda incelenmektedir. Dinler tarihi detaylı incelendiğinde birbirinden farklı din ve din özelliği olduğu görülmektedir.

Din Ve Bilim Arasında Ki İlişki

Din ne demek ve dünyada ne kadar din var soruları merak konusudur. Yapılan çalışmalar dünya üzerinde yaşayan her 10 kişiden 8’inin bir grup içerisinde yer aldığını göstermektedir Birçok kişiye göre din ve bilim birbiri ile çakışmaktadır. Belirli durumlarda örneklerine rastlamak mümkün olsada aslında çakıştıklarını söylemek tam anlamıyla doğru değildir. Din felsefe ve metafizik konularında oldukça bilgi vericidir. Din felsefesi ifadesinin ortaya çıkışı da bu durum ile alakalıdır. Dünya üzerinde 4 bin 300 din ve mezhep bulunduğu bilinmektedir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: GSM Nedir?

Dinin Amaçları Şu Şekildedir;

  • Güzel ahlaka yöneltmektedir.
  • Din genel olarak insanların mutluluğunu amaçlamaktadır.
  • Dinlerin kendilerine göre kuralları bulunmaktadır.
  • Bu dünyadan başka bir dünya olduğuna inanılarak iyi şeyler yapılmaya çalışılmaktadır.
  • Doğru ve yanlışın birbirinden ayrılabilmesini sağlamaktır.
din

Din Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Din kültürü okullarda da öğretilen bir derstir. Dersin amacı dini iyice anlayarak ona göre davranışlar sergilenmesinin sağlanmasıdır. Mantığına bakıldığında din kişiyi güzel ahlaka yönlendirmektedir. Din doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşımaktadır. Din içerisinde yer alan ibadetler bulunmaktadır, bu ibadetler kişinin tanrıya olan inancını yansıtmak amacıyla yaptığı şeylerdir. Din ifadesinin birbirinden farklı birçok ifadesi bulunmaktadır fakat genele bakıldığında hepsinin mantığı aynıdır. Dinin ortaya çıkması ile ilgili yalnızca kutsal kitaplardan elde edilen bilgiler bulunmaktadır. Bu belgelerden başka bir belgeye rastlanması mümkün değildir. Bunların yanı sıra belge olmamasına karşın tarihte birçok örneğe rastlamak mümkündür. Sosyal bilimcilerin dinin çıkışı hakkında ortaya attığı birçok teori bulunmaktadır.

Nedir kategorisi yazıları ile gündemde olan ve genel tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Din Ne Demektir?

Din insanların inanç sistemlerini oluşturan metafiziksel örgülerdir. Dünya tarihinin en eski dönemlerinden bu yana bilinmeyene ışık tutmak ve iyi olanı arzulamak, istemek için insanlar inandıkları Din’lere başvurmuşlardır.

En Büyük Dinler Hangileridir?

Dünya üzerinde en çok inanana sahip dinler; İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm, Budizm gibi dinlerdir. Bu büyük dinler Tüm kıtalara yayılmış ve hemen hemen her ülkede görülmektedirler.

Semavi Din Ne Demektir?

Semavi Dinler, aynı Tanrıya inanan ancak farklı kutsal kitaplara sahip olan dinlendir. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik birer semavi dindir ve Dünya nüfusunun en yoğun inandığı Dinleri oluştururlar.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir