Diyalektik Nedir?

Diyalektik Nedir?

Diyalektik nedir ve diyalektik materyalizm nedir? Bu makalemizde bu kavramlara ilişkin en doğru detayları öğrenebileceksiniz. Diyalektik materyalizm ifadesi konuşmalarda nadiren ortaya çıkar; ancak Marksizm, komünizm ve sosyalizm gibi daha yaygın olarak tartışılan kavramlarla ilgilidir. Diyalektik materyalizme göre, insan fikirleri tamamen fiziksel etkileşimlerin, özellikle de ekonomiyle ilgili olanların sonucudur ve sürekli bir değişim sürecindedir. İlk fikirler, yeni bir fikre yol açan değişikliklere yol açan çelişkiler veya mücadeleler yaratır. Kısacası diyalektik materyalizm, organizmalar yerine felsefeye uygulandığı şekliyle evrim olarak tanımlanabilir. Diyalektik materyalizm, Marksist ve komünist politik teorilerin temel varsayımıdır.

Diyalektik materyalizm ifadesindeki iki kelime ayrı anlamlar taşır. Materyalizm, felsefe yaklaşımını ve tarihin yorumlanacağı bir objektifi tanımlamak için kullanılır. Felsefi anlamda, materyalizm sadece fiziksel varlıkların var olduğuna ve tüm fikirlerin, düşüncelerin ve hatta zihinlerin basitçe fiziksel etkileşimlerin bir etkisi olduğuna inanır. Materyalist bir zihniyet aracılığıyla kanıtların veya deneyimlerin yorumlanmasına natüralizm denir. Aynı zamanda materyalizm tarihe belirli bir yaklaşımla verilen isimdir. Bu düşünceye göre, insan yaşamı çoğunlukla gıda, su ve barınak gibi hayatta kalmak için maddi gereksinimlerin “üretilmesi” ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel materyalizm, insani gelişme, hükümet, ekonomi ve benzeri şeylerin hepsi hayatta kalma temel gereksiniminden kaynaklanmaktadır.

Diyalektik materyalizm, materyalizm teriminin bu iki kullanımını da içerir.

Diyalektik Ne Demek?

Felsefede diyalektik kelimesi, fikirler arasında bir etkileşim modelini ifade eder, burada ilk fikir bir yanıtla sonuçlanır ve bu ikisi daha sonra nihai bir fikir oluşturmak için yeniden birleşir. Bu genellikle tez (ilk fikir), antitez terimleri kullanılarak ifade edilir.(bu fikrin cevabı veya çelişkisi) ve sentez (çelişkileri çözerek oluşan son fikir). Diyalektik, materyalizm için geçerli olduğundan, bu fikir özellikle GWF Hegel’in felsefesine bağlıdır, ancak Hegel’in diyalektiği materyalist değildi. Diyalektik materyalizm, tüm bu ana temaları birleştirir: maddi olmayanın reddedilmesi, ekonomik sorunların tüm insanlık tarihini yönlendirdiği iddiası ve her şeyin tez-antitez-sentez sürecinde sürekli olarak geliştiği önermesi. Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazıları aracılığıyla bu, Marksizm ve komünizmin felsefi temeli haline geldi.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

diyalektik nedir

Diyalektik Kuramları

Marx ve Engels’e göre insanlık tarihinin tüm gelişmeleri ekonomik meseleler tarafından yönlendirildi. Onların görüşüne göre, tarımdan sanayiye geçiş, çoğu insanın kendi emeğinin sahipliğini kaybetmesine ve iki ana sınıf yaratmasına neden oldu: iktidar ve mülk sahibi burjuvazi; proletarya gibi maddi malların işçi-üreticileri. Dolaylı olarak, Marx ve Engels’in yazıları şu anda diyalektik materyalizm dediğimiz şeyin yapısını ortaya koyuyor – ekonomik olarak odaklanmış, ateist bir tez-antitez-sentez süreci. Marx ve Engels’in görüşüne göre bu süreç, daha sonra tam komünizme dönüşecek kapitalizmden sosyalizme geçişle sonuçlanacaktır: tüm sınıfların ve eşitsizliklerin tamamen ortadan kaldırılması. Bu felsefi lens sayesinde, kapitalizmin kusurlarına çözümün insan ekonomisini geliştirmek olduğunu öne sürdüler.

  • Diyalektik materyalizm birkaç büyük kusurdan muzdariptir. Her şeyden önce, Tanrı ya da fizikselin ötesinde herhangi bir gerçeklik diye bir şey olmadığını varsayar. Gerçekte yanlış olmanın ötesinde, bu yaklaşım ateizmi hükümete uygulama sonuçları nedeniyle tehlikeli olmuştur. Bu, diyalektik materyalizmin ikinci büyük kusuru ile ilgilidir: insan doğası hakkındaki naif varsayımlar. Bir toplumun aslında kapitalizmden sosyalizme ve komünizme “evrimleşmesi” için, insanlar başkalarının çıkarları doğrultusunda hareket etmemeli ve asla bencil arzulardan uzak durmalıdır – derinden gerçekçi olmayan bir beklenti. Üçüncüsü, diyalektik materyalizm, insan kültürünün neredeyse tamamen ekonomi ile şekillendiğini varsayar; bu, modern tarihsel veya ekonomik çalışmalarda iyi desteklenmeyen bir fikirdir.
  • Sofistike gibi görünse de, diyalektik materyalizm Romalılar 1:22 ve Mezmur 14: 1 gibi İncil pasajlarında ifade edilen aynı temel düşünceye dayanır. İnsan gerçeği Tanrı olmadan açıklamaya veya tarihi gerçek olmadan yorumlamaya çalıştığında, sonuç felaket olur. Ateist ve komünist hükümetlerin insanlığı üstlendikleri korkunç ücret, insanın madde dışında bir şey olmadığını ve ekonomiyi kontrol etmenin erkekleri kontrol etmenin bir yolu olduğunu varsaymanın doğal sonucudur.

Nedir kategorisi yazılarımız ile sosyal ve güncel tüm konulara erişebilirsiniz.

Diyalektik Nedir?

Diyalektik temelde tartışma sanatı anlamına gelmekte olan bir kelimedir. Bir konu hakkında tez ve antitezler neticesinde tartışarak ortak bir değer inşa etmek demektir.

Diyalektik Nasıl Olur?

Bir konu hakkında yapılan tartışmalar sonucunda tez-antitez-sentez aşamalarının bitiminde ortak olarak varılan kanı diyalektik olacaktır. Mutlak fikir bu şekilde anlaşılabilir.

Diyalektik Kelime Kökenleri Nelerdir?

Diyalektik kavramının kelime kökenleri incelendiğinde diyalog ve etik kavramları karşımıza çıkar. Bu kavramlar zaman içerisinde sık bir şekilde birlikte kullanılarak diyalektik terimi oluşmuştur.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortamala: 0]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir