DNA

DNA

Hemen hemen her canlıda bulunan DNA nedir? DNA ‘deoksiribonükleik asit’ anlamına gelir ve insanlar gibi diğer birçok organizmada kalıtsal maddedir. DNA’nın doğru yapısı ilk olarak 1953’te Watson ve Crick tarafından çalışılmıştır. Bir insanın DNA’sında yaklaşık 3 milyar baz vardır ve bu bazların yüzde 99’u tüm insanlarda aynı özelliğe sahiptir. DNA büyük ölçüde hücre çekirdeğinde bulunur ve buna ‘nükleer DNA’ denir. Bununla birlikte, bir miktar DNA da mitokondride bulunur ve buna ‘mitokondriyal DNA’ veya ‘mt DNA’ denir. (Vikipedi)

DNA, merdiven gibi bir şeker fosfat omurgasına ve merdivenin basamaklarını oluşturan baz çiftlerine sahip bir çift sarmaldır. Sarmalın bir dönüşü 3.4nm’dir ve böyle bir dönüşte 10 taban çifti istiflenir. Bazlar hidrojen bağları yoluyla çiftler oluşturur.

DNA, spiral şeklinde düzenlenmiş iki uzun molekülden oluşan bir kimyasaldır. Buna çift ​​sarmal yapı denmektedir. DNA genetik bilgi taşır ve canlı bir organizmanın büyümesi, çoğalması ve işlev görmesi için gereken tüm talimatlara sahiptir. Adli bilim adamları, suçları çözmek için DNA profillerini kullanırlar. Genler ise DNA’nın kısa bölümleridir. Genler, kulak şekli veya göz rengi gibi belirli özellikler için bilgi taşır. Farklı gen grupları, farklı özellikler için bilgi taşır. Bir kromozomda birçok gen vardır. Her insanın benzersiz DNA’sı vardır (her ikisi de aynı başlangıç ​​hücresinden geldiği için aynı DNA’yı paylaşan tek yumurta ikizleri hariç).

DNA Testi Nasıl Yapılır?

DNA için yapılan testler, günümüzde sıkça yapılan medikal test çeşitlerinden biridir. Test yapılacak kişiden alınan kan ve doku örneklerine ek olarak, kişinin gen haritası (dna dizilimi) kolay bir şekilde çözüme kavuşturulur. DNA testi seçili bazı ülke ve özel kurumlarda bulunan DNA veritabanlarında aynı zaman diliminde arama yapılmaktadır. Ebeveyn belirleme, adli tıp ile alakalı belirlemelerde DNA testi, en çok tercih edilen test yöntemlerinden biridir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

  • Hastahaneler,
  • Sadece bu iş için hizmet veren özel kurumlar,
  • Özel medikal kitler aracılığıyla evde.
dna nedir

DNA Nerede Bulunur?

DNA bütün canlıların her hücresinde bulunmaktadır. DNA uzun bir zincir olduğu için karşılık üzerindeki baz sıraları bir düzen içinde eşleşmektedir. Eşleşen baz gruplarına ise “Gen”denir. Örneğin bir canlının DNA zincirinde 10.000.000 adet baz yani nükleotid dizisi olsun ve bu baz dizileri 1000’er adet olmak üzere 10 gruba ayrılsın. İşte bu 10 tane grubun her biri birer “gen” olmaktadır. Bir insanın hücresinde ise yaklaşık olarak 3 milyar adet gen bulunmakadır. Ayrıca bulunan genler içinde binlerce nükleotid dizisi olmaktadır. Bir canlının bütün karakterleri DNA’da bulunan genlerde gizlenmektedir. DNA zincirinde A,T,G,C olmak üzere 4 farklı baz vardır. Genler arasında yalnızca ‘’A=Adenin ile T=imin, G=Guanin ile C=Sitozin’’ bağ yapar. Eğer Adenin ile Sitozin karşılıklı bağ yağsaydı bağların düzgün çalışması mümkün olmazdı. DNA zincirinde büyük bazlar ile küçük bazların eşleşmesi aradaki mesafenin eşit olmasını sağlamışır.

Nedir kategori yazıları ile merak ettiğiniz tüm bilgilere erişebilirsiniz.

DNA Ne Demektir?

DNA gen kalıtımda önemli rol oynayan organik bir hücredir. Temel olarak bir nükleik asit çeşididir. Hücrelerin protein ve enzim sentezinde rol oynamaktadır.

DNA’nın Önemi Nedir?

DNA, kalıtımsal bir önem taşır. Canlıların devamlılığı için gerekli olan biyolojik gelişmeleri sağlar ve nesilden nesile aktarır. Bu nedenle canlı bir organizma için hayati önem taşımaktadır.

DNA ve RNA Farkı Nedir?

DNA ile RNA arasında ki temel fark içlerinde bulunan şekerdir. RNA içerisinde riboz bulunmakta iken DNA içerisinde deoksiriboz bulunmaktadır.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir