İktisat Nedir?

İktisat Nedir?

Ekonomi alanında şüphesiz ki çok sorulan sorulardan biri olan iktisat nedir konusunu sizler için derledik.

İktisat, ekonomilerle ilgilenen bir bilimdir; yani toplumların nasıl tükettiklerini, nasıl mal ve hizmet ürettiklerini inceler. İktisat iki farklı kategoriye ayrılır: mikro iktisat ve makro iktisat. Mikro iktisat bireylerin ve iş kararlarının incelenmesidir.

Makro iktisat ise gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi ekonomi genelindeki olayları ve bunun işsizlik, milli gelir, büyüme hızı ve fiyat seviyelerindeki değişikliklerden nasıl etkilendiğini inceler.

Ekonominin bu iki kolu farklı gözükse de, aslında birbirine bağımlıdırlar ve birbirlerini tamamlarlar.

Tarih boyunca birçok önemli kuşakta dünya finansmanını etkiledi ve günlük yaşamımızın hayati bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, ekonomi çalışmasına rehberlik eden varsayımlar, tarih boyunca önemli ölçüde değişmiştir.

İktisat bilimi eski Yunanlılara kadar uzanır ve antik Ortadoğu’da önemli bir konu olduğu bilinmektedir. Ancak bugün, İskoç düşünür Adam Smith iktisat alanını yarattığı için büyük bir itibar görüyor. Aslında, iktisatın nasıl çalıştığına dair ilk metodik çalışma Fransız fizyokratları tarafından yapıldı. Smith fikirlerinin çoğunu aldı ve onları nasıl çalıştıklarının aksine, iktisatın nasıl çalışması gerektiği üzerine bir tez haline getirdi.

iktisat

Smith, rekabetin kendi kendini düzenlediğine ve serbest piyasa rekabetini korumak için hükümetler tarifeler, vergiler veya diğer yollarla işlere katılmaması gerektiğini savundu. Bugün birçok ekonomik teori, en azından kısmen, Smith’in bu alandaki önemli çalışmasına, yani 1776 şaheseri The Wealth of Nations’a bir tepkidir. Bu kitapta Smith, kapitalist üretim, serbest piyasalar ve değer mekanizmalarının birkaçını ortaya koydu. Smith, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bireylerin sanki “görünmez bir el” tarafından yönlendirilmiş gibi herkes için sosyal ve ekonomik istikrar ve refah yaratabileceğini gösterdi.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: GSM Nedir?

Önemli Çıkarımlar

  • İktisat, mal ve hizmetlerin nasıl üretildiği ve tüketildiği bilimidir.
  • Adam Smith, Fransız yazarların fikirlerini iktisatın nasıl çalışması gerektiğine dair bir tez oluşturmak için kullandı; Karl Marx ve Thomas Malthus ise kıtlığı iktisatı nasıl yönlendirdiğine odaklanarak çalışmalarını genişletti.
  • Leon Walras ve Alfred Marshall, ölçek ekonomileri gibi iktisat kavramları ifade etmek için istatistik ve matematiği kullandılar.
  • John Maynard Keynes’in iktisat teorileri bugün hala Merkez Bankası tarafından para politikasını yönetmek için kullanılmaktadır.
  • Modern iktisat teorilerinin çoğu, sistemde daha fazla sermayenin hükümetin katılımına olan ihtiyacı azalttığını öne süren Milton Friedman’ın çalışmalarına dayanmaktadır.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

İktisat alanında bir diploma tamamladıktan sonra ne gibi iş fırsatlarına sahip olacağınızı merak ediyorsanız, finansal veya yatırım analisti, denetçi, ekonomik danışman veya finansal yönetici gibi bir dizi seçeneğin sizi beklediğini bilmek sizi memnun edecektir.

Finansal Risk Analisti

Finansal risk analistleri, bir kuruluştaki risk yönetimi sürecini ele alır. Kuruluşların finansal istikrarını olumsuz etkileyebilecek olayları değerlendirir ve tahmin ederler.

Bir finansal risk analisti ticari kararları dört ana risk kategorisinde yönetebilir: kredi riski, düzenleyici risk, operasyonel risk ve piyasa riski.

Denetçi

Bir denetçi, şirketlerin ve kuruluşların mali durumlarını ve hesaplarını gözden geçirmekten sorumludur. Denetçinin çalışmaları, bilgi toplama ve tüm finansal tabloların ve kayıtların geçerli, yasal veya adil bir şekilde sunulup sunulmadığını kontrol etmeye odaklanır.

Ekonomik Danışman

Ekonomi danışmanları, finans, işgücü, tarım vb. gibi belirli bir uzmanlık alanında finansal ve istatistiksel verileri incelerler. Ayrıca ekonomik olaylar ve olası senaryolar ile ilgili çeşitli çalışmaları tamamlarlar.

Ekonomi danışmanları, matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanarak kapsamlı araştırmalar yapmanın yanı sıra, ekonomik sorunları çözmek veya piyasaları yorumlamak için öneriler, politikalar veya stratejiler yaparlar. İktisat nedir tüm detayları ile anlattık, bizi takipte kalmaya devam edin.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: MHRS

Nedir kategorisi yazıları ile gündemde olan ve genel tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İktisat Nedir?

İkitsat bir bilim dalıdır. Elde olan imkanlar ile yapılabilecek olanları ve edinilebilecek maksimum faydayı yakalamayı amaç edinir. Ekonomi ile yakından ilgilidir.

İktisadi Bilimler Fakultesi Ne Demek?

İktisadi Bilimler Fakültesi, İktisat alanında yetkin bireyler oluşturmak ve bu bireylerin becerilerini geliştirmek adına kurulmuş olan fakültedir. İçerisinde birden fazla bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler özellikle ülkemizde çok tercih edilmektedir.

İktisat Neden Önemlidir?

İktisat, sınırlı kaynakların yönetimi ile doğrudan ilgilenir. Dünyada kullandığımız hemen hemen her kaynak sınırlı olduğundan dolayı ve ekonomiden bağımsız yaşam olamayacağından dolayı iktisat gerek bireylerin gerekse devletlerin temel ihtiyacıdır.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortamala: 0]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir