İnovasyon

İnovasyon

2005 yılında Oslo Kılavuzu içerisinde yazan tanıma göre inovasyon nedir sorusu yanıtlanabilir. Günümüzde birçok farklı açıdan değerlendirilen ve giderek çok daha farklı dönüşüm süreçlerine sahip olan inovasyon, önemli ölçüde değiştirilmiş veya yeni ortaya çıkmış ürün-hizmettir. Yalnızca somut bir ürün ya da parça olarak değil, bir iş uygulaması ya da organizasyon olarak da inovasyon çalışmaları görülebilir. Var olan yeni fikirlerin ya da projelerin hayata dönüştürülmesi olarak da tanımlanması mümkündür. Bilindiği gibi üst üste konularak ilerleyen bilim dünyasında bu tip çalışmaların sonlanması söz konusu değildir. Peki, inovasyon basamakları nelerdir? (Vikipedi)

İnovasyon Ortaya Çıkma Süreci

Bir süreç olarak tanımlanması mümkün olan inovasyon ne demek diye baktığımızda birbirini takip eden unsurlar görmekteyiz. Öncelikli olarak ortaya bir fikir atılır. Bu fikir farklı açılardan değerlendirilerek en mükemmel hale getirilir. Eksiklikleri giderilir ya da var olması gereken değişimler kâğıt üzerinde yapılır. Yeni ve yaratıcı fikirlerin olmaması durumunda bir inovasyondan söz etmek mümkün değildir. Sonrasında ise ikinci basamak evresine geçilir. Burada hem emek hem de yatırım gerçekleşir. Yaratıcı olarak kabul edilen fikirlerin ticarileşmesi ya da somut hale dönüşmesi olarak da adlandırılmasında sakınca yoktur. Yapılan araştırmaların hayata geçirilmesi, çalışmaların sonlandırılmasıyla sonuç olarak bir ürün, metot ya da hizmet sunan işleyiş ve hizmet çıkarılır. Bu ürünlerin sonrasında pazarlanması, tanıtımı ve çok daha geniş kitlelere ulaştırılması ise toplu bir sürecin göstergesidir. Özel firmalar üzerinde durdukları konularla ilgili uzman desteği alır. Yetenekli beyinlerle özel çalışmalar yaparak ortaya çok farklı buluşlar çıkartılır. Bu açıdan inovasyon denilince teknoloji ve otomotiv alanları gelirken ABD, Almanya, Rusya başlıca ülkelerdendir.

inovasyon nedir

İnovasyon Başarı Unsurları

  • Fikirlerin özgün ve yaratıcı özelliklere sahip olması,
  • Tasarlama ve ortaya çıkma süreçlerinde şeffaflığın benimsenmesi
  • Tüm aktörlerin katılımcı olması,
  • Sorumluluk sahibi profesyonel kurumlarla iş birliği yapılması
  • Fikirlerin hayata geçirilmesi için tüm çalışmaların titizlikle uygulanması
  • Bilgi, finansman ve regülasyon akışının sorunsuz olması

İnovasyon Sistemi

Her ülke için son derece hayati öneme sahip inovasyon örnekleri bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir büyümenin ortaya çıkarılması, iş olanaklarının oluşturulması için olmazsa olmazlar arasındadır. Ayrıca dünya standartlarının yakalanması içinde birtakım çalışmalar devlet destekli olarak yapılır. Doğrudan devlet bütçesiyle gerçekleştirilen fikirlerin hataya dönüşmesi süreçleri inovasyon haftası kutlamalarını beraberinde getirir. Bilginin üretilmesi ve yaygın kullanımı ve bizzat o ülkeye mal olması da “ulusal inovasyon sistemi” kavramını ortaya çıkarmıştır. Her ulus için böyle bir bütünlük var olurken dinamik bir sistemin devamlılığı da önem taşır. Yalnızca özgün fikirlerin yaratılması ve bunların işlenerek gerçekleşmesi için çalışan kişilere gerekli ortamların yaratılması son derece mühimdir. Türkiye inovasyon haftası çerçevesinde giderek gelişme kaydeden ülkelerdendir. Diğer politika alanlarında olduğu gibi yıllık olarak önemli bir bütçenin inovasyon çalışmaları çerçevesinde harcanabilir olması da verilen değeri gösterir. İnovasyon nedir sizlere anlatmaya çalıştık, bizi takipte kalmaya devam edin.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

Nedir kategorisi yazılarımız ile güncel ve sosyal tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnovasyon Ne Demektir?

İnovasyon kelime anlamı olarak yenilikçilik veya yenilik anlamına gelmektedir. Genellikle bir süreçi veya bir çözümü ifade etmektedir.

İnovasyon Nasıl Olur?

Sanılanın aksine inovasyon bir buluş yapmak demek değildir. Hali hazırda kullandığımız ürünlerin belirli kısımlarında geliştirmeler ve değişiklikler yapıp o ürünü geliştirmektir.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon, içerisinde yaşadığımız dünya karşısında yaşadığımız zorlukları aşmak ve daha ileriye gidebilmek adına insanoğlunun en büyük yardımcısıdır. Yaşanılan sorunlara getirilen inovatif çözümler sayesinde insanoğlu daha geniş ufuklara ulaşabilir ve daha parlak bir geleceğe adım atabilir.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir