Kültür

Kültür

Kültür genel olarak bir toplumun belirli bir süreç içerisinde oluşturduğu, nesilden nesle aktardığı maddi ve manevi birikimlerin tümüne denir. Kuşaklar arasında aktarılan her şey bu bağlam içerisine girmektedir. Toplumun kimliğini oluşturan ve diğer topluluklardan farklı kılan bu kavram, yaşayış ve düşünce tarzımızı oluşturmaktadır. Maddi ve manevi olmak üzere 2 farklı öğeden meydana gelen bu eşsiz kavramda, bu öğeler anlam olarak farklı şeyleri işaret eder.

 • Maddi öğeler, toplumu toplum yapan tüm maddi unsurları kapsamaktadır. Buna örnek olarak; sokak oyunları, gelenek ve görenek, halk oyunları, bina verilebilmektedir.
 • Manevi öğeler; İnsanların hayata ve olaylara bakış açısı, yaşama tarzı, inançları ve normları manevi öğeler kapsamına girmektedir.

Maddi ve manevi öğelerin arasında sürekli bir etkileşim bulunmaktadır. Herhangi birisini etkileyen bir durum, diğerine doğrusal olarak etki etmektedir. Ayrıca kültür, toplumun yaşadığı coğrafi bölgelerden de etkilenir. Farklı coğrafyada yaşayan toplumların, maddi ve manevi öğeleri farklılık göstermektedir. Bu kavramın bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

 • Her toplumun kendine has bir maddi ve manevi kültürü vardır.
 • Bu kavram geçmişten günümüze uzanmaktadır.
 • İnsan eseri olan kültür, insanları etkilemektedir.
 • Kültür zaman içerisinde maddi ve manevi olarak değişim gösterebilmektedir.

Genel olarak kültür kavramını kavrayabilmek için ilk olarak kültürün ne olduğunu kavramanız gerekiyor. Bu kavramı tamamlamanız genel kültür‘ü de anlamanıza olanak tanımaktadır. Bir veya birden çok farklı toplumun maddi ve manevi öğelerini bilmeniz sonrasında kültüre sahip olabilirsiniz. (Vikipedi)

kültür nedir

Kültür nedir derseniz, bu kavram oldukça geniştir. Her topluma ve her bölgeye farklılık gösteren bu kavram, işleyiş olarak da farklılık göstermektedir. Bunlar:

 • İnsanların davranışlarını yönlendirmekte ve toplumsal düzeni sağlamaktadır.
 • Her topluma farklı kimlik kazandırarak, toplumlar arasındaki farkları oluşturmaktadır.
 • Farklı toplumların kişiliğinin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
 • Toplumlara birlik ve dayanışma duygusu sağlamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nedir?

16 Nisan 2003 tarihinde 4848 sayılı kanun sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürsel değerleri koruma, geliştirme, yayma, tanıma, değerlendirme ve benimseme amacıyla ortaya çıkmıştır. Tarihsel ve kültürsel varlıkları koruyan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve bu alanlarda koruma sağlayan bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluşlarla da birlikte hareket etmektedir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ne İş Yapar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın birçok farklı görevi bulunmaktadır. Bu görevler şu şekilde karşınıza çıkmaktadır.

 • Tarihsel ve kültürsel varlıkları koruma
 • Kültürsel ve turistik öğeleri araştırma, ortaya çıkarma, geliştirmek ve korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve benimsetmek görevleri bulunmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarını kültür ve turizm konuları ile ilgili olarak yönlendirmek
 • Turizm açısından önemli bölgeleri tanıtma, ülke ekonomisini geliştirme ve bu bölgeleri pazarlama
 • Taşınmaz kültürsel ve turistik alanları kamulaştırma ve yaptırma.

Nedir kategorisi yazılarımız ile güncel ve sosyal tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kültür Ne Demektir?

Toplumlarının geçmişlerini ve geleceklerini kapsayan, yaşayış biçimlerinden ve inançlarından ortaya çıkmış her türlü soyut ya da somut varlıkların toplamına kültür denilebilir.

Kültür Eserleri Ne Demektir?

Kültür eserleri, toplumların geçmişlerine ışık tutabilecek tarihi eserlere verilen isimlerdir. Kültür varlıkları olarakta tezahür edilirler.

Kültür Başkenti Nedir?

Kültür Başkenti her yıl farklı olarak seçilen bir şehre verilen isimdir. Her topluluk için farklı kültür başkentleri seçilebileceği gibi Avrupa içerisinde de Kültür Başkentleri seçilmektedir. Ülkemizde en sonra İstanbul Kültür Başkenti seçilmiştir.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir