Laiklik Nedir?

Laiklik Nedir?

Politik sistemlerden biri olan ve insanlar arasında merak konusu olan laiklik nedir sizler için derledik.

Laiklik Ne Demek?

Laiklik devlet, din, toplum ve her insan arasındaki ilişkiler için olası bir araçtır. Bu tür ilişkiler, ancak toplumda mevcut olan tüm durumlara esneklik ve uyum sağlayabiliyorsa işlev görebilir.

Klasik olarak, sosyologlar dinin modern toplum üzerindeki etkisinin azalması olarak sekülerleşme kavramını ele aldılar. Örneğin Peter Berger’e göre sekülerleşme “toplum ve kültür sektörlerinin dini kurum ve sembollerin otoritesinden kurtulma süreci” dir. Günümüzde, sadece düşüşün eksik olduğu açık değildir, aynı zamanda böyle bir sekülerleşme kavramının çok geniş olduğu eleştirilebilir. Daha iyi bir anlayış için, iki uzun vadeli sosyokültürelsüreç, kültürel bir sekülerleşme süreci ve siyasi bir laikleşme süreci arasında bir ayrım yapılabilir.

Sekülerleşme kültürel süreci, siyasi laikleşme sürecine kıyasla baskın olduğunda, bir dinin etkisinin göreli olarak düşmesi, dini ve siyasi ya da diğer sosyal güçler arasında büyük bir gerilim olmaksızın kültürel mutasyonlar biçiminde gerçekleşir. Kuşkusuz, dini ve ekonomik ve politik değişiklikler, iç gerilimler doğurabilir. Ancak muzaffer güçler aynı kültürel ve sosyal dinamiğe katılırlar. Bu nedenle, dini alandaki değişiklikler ile diğer sosyal değişimler arasında önemli bir çatışma yoktur. İskandinav ülkelerinin laik bir devlet örneği olarak görülmesinin nedeni budur. Özellikle İncil’in çevirisiyle bağlantılı olan Lüteriyen Protestanlığa geçiş, ulusal bir kültürün gelişmesini desteklemiştir. Teolojik argümanlar ulus devletin dine karşı özerkliğinin önemli çatışmaları kışkırtmasını engelledi. Dahası, devlet ve kilisenin ortak ve ilerici bir demokratikleşmesi gerçekleşti.

laiklik nedir

İskandinav ülkelerinde ve İngiltere gibi diğer ülkelerde din, laikleşmeye ve özellikle demokratik sosyallik gelişimine çeşitli şekillerde katkıda bulundu. Bazı durumlarda, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda meydana gelen sekülerleşmenin gelişimi paradoksal “dini sekülerleşme” terimi ile tanımlanmaktadır. O halde, ulusal bir kilisenin kültürel olarak laikleşmiş ulusların kimliğinin sembolü olmaya devam etmesi mümkündür.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: GSM Nedir?

Laikleşme, siyasi bir “teokrasinin” sonunda çifte bir hareketin, siyasal ve dini alan arasında kurumsal bir farklılaşma hareketinin, ulus devletin ve kurumların dine doğru kurtuluş hareketinin olduğu bir süreçtir. Siyasi laikleşme süreci, sekülerleşme kültürel süreciyle karşılaştırıldığında baskın olduğunda, çeşitli sosyal güçler arasındaki gerilimler genellikle dinin politik bir kültürel pay haline geldiği açık bir çatışmayı ele alır. Örneğin, ulusal kültürün sembolizasyonu tartışmalıdır. Devlet dini topluma (dindarizm) dayatır ya da dinin ulusal kimliğin (laikleşme) sembolü olmaya devam etmesi gerektiğini reddeder.

Laiklik Anayasaya Ne Zaman Girdi?

Laiklik ilkesi yani basitçe tanımlamak gerekirse din ve devlet teriminin ayrımı, 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’ya girmiştir. Sahip olduğumuz özgürlüklerin çoğunu koruyan ve destekleyen laiklik ilkeleri şunlardır:

  • Dini kurumların devlet kurumlarından ve dinin katılabileceği ancak hâkim olamadığı bir kamusal alandan ayrılması,
  • Kendi vicdanına göre kişinin inancını başkalarına zarar vermeden uygulama ya da değiştirme ya da sahip olma özgürlüğü,
  • Eşitlik, böylece dini inançlarımız veya eksikliğimiz hiçbirimizi bir avantaj ya da dezavantaja sokmaz.

Laikliğin Avantajları

İnancınızı / dininizi seçme ve uygulama özgürlüğü tanır, dini sisteme karşı devlet yasaları çıkarılamaz, siyasi sistemler, dini kodların hiçbir etkisi olmaksızın medeni kanunlar yapabilir ve yürürlüğe koyabilir, anlaşmazlık üzerine devleti saygıyla terk etme özgürlüğü sunar ve halkın ortak yararı, herhangi bir politik zorlamadan çok daha iyidir. Laiklik nedir tüm detayları ile sizinle paylaştık, bizi takipte kalmaya devam edin.

Nedir kategorisi yazıları ile gündemde olan ve genel tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Laiklik Nedir?

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması esasına dayanmakta olan bir yönetim terimidir. Dini inançların devlet yönetiminde rol oynamaması gerektiğini savunmaktadır.

Laiklik Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Laiklik terimi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu yana tarihimizde yer almaktadır. Eski din devleti görünümünden uzaklaşılıp laik düzene geçilmiştir.

Laiklik Neyi Amaçlar?

Laiklik, din gibi kutsal bir meselenin devlet işlerine alet edilmemesi ve böylece yönetim sırasında kutsallığını kaybetmemesini amaçlar. Ancak dinsizlik, din düşmanlığı ve dine saygısızlığı meşrulaştırmaz. Kutsallaştırır.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortamala: 0]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir