Liyakat Nedir?

Liyakat Nedir?

Sistemler arasında en çok merak edilen konulardan biri olan liyakat nedir sorusunu sizler için cevapladık.

Liyakat TDK anlamına göre işin ehli tanımlamasını ve başarılı olma potansiyelini yansıtır. Liyakat kelimesi Arapça ‘lyk’ kökünden türemiştir ve layık olma anlamını bize tanımlamaktadır. Ayrıca liyakat kelimesinin Türkçe karşılığı, uygun olmak kelimesine eşdeğer bir kavramdır.

Liyakat Sistemi

Hükümetin liyakat sistemiilkelerinin genel bir anlayışı, siyasi nüfuz veya diğer hak etmeyen faktörler olmaksızın adil ve açık işe alım ve rekabet ve istihdam uygulamalarını sağlamak üzere tasarlandıklarıdır. Her ne kadar bu kesinlikle doğru olsa da, bu ilkelerin daha yakından okunması, doğrudan işgücünün devam eden performansının yönetilmesi ile ilgili olan çok daha geniş bir politika hedefini göstermektedir.

Liyakat Sistem İlkeleri

Performans değerlendirme ve ödüllerinin serbestleştirilmesi ile kurumlara performansı etkin bir şekilde yönetme yetkisi ve özgürlüğü verilmiştir. Ancak yetki devri, serbestleşme ve basitleştirme de hesap verebilirliğin artması anlamına gelir. Liyakat sistemi ilkeleri sorumlu davranış için bir çerçeve sağlar ve misyon başarısı için anahtardır. Etkili performans yönetiminin beş bileşenli süreci – planlama, izleme, geliştirme, değerlendirme ve ödüllendirme – pekiştirir ve aşağıda vurgulanan bazı temel değer sistemi ilkeleri tarafından doğrudan desteklenir.

Kamu Yararı

Açık performans hedeflerinin planlanması ve belirlenmesi, yöneticiler ve çalışanlar için temel bir performans yönetimi sürecidir. Bu performans planlarını ve hedeflerini belirlerken müşterileri paydaş olarak kabul etmek ve dahil etmek, kamunun ilgisini ön planda tutabilir. Ajanslar kamu yararını sağlayacak performans sonuçlarını ve sonuçları planlayarak ve ileterek çalışanların çabalarını ve performanslarını uygun şekilde odaklayabilirler. Bu planlar ve hedefler bireysel değerlendirme standartları veya ajans çapında stratejik hedefler oluşturmak için kullanılacak olsun, kamu yararı için bir endişe göstermelidir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

liyakat nedir

Verimlilik

İşgücünün verimli ve etkin kullanımını sağlamak yıllık ve hatta nadiren gerçekleşen bir olay değildir. Planlara ve standartlara göre finansal ve program performansının sürekli olarak izlenmesini ve iyileştirilmesini gerektirir. Verimsiz veya etkisiz performansın incelenmemiş ve düzeltilmemiş bırakılması temel değer sistemi ilkeleriyle tutarlı değildir. Sürekli değerlendirme ve iyileştirme liyakate dayalı bir kuruluşu karakterize eder.

Performans Yönetimi Süreci

  • Planlama
  • İzleme
  • Değerleme
  • Ödüllendirici

Eğitim ve Öğretim

Performans kapasitesi, liyakat sistemi ilkelerinin çerçeveleri tarafından kabul edilmemiştir. Bireysel ve örgütsel performansı geliştirmeye yönelik uygun geliştirme ve eğitimin sağlanması, halkın işini bir liyakat sistemi altında yürütmenin temel bir yönü olarak kabul edilir. Ajanslar, özellikle kamu hizmeti sunumunu geliştirmek için bir çalışma süreci veya teknoloji yeniden tasarlandığında, çalışanlarına çok çeşitli eğitim ve eğitim deneyimleri sunmak için geniş yetkilerini kullanmalıdır.

Teşvikler ve Tanınma

Bir liyakat sisteminin temel değerleri güçlü bir adalet duygusu içerir. Bu adalet duygusu, sadece gerekli süreç korumaları ve açık rekabet yoluyla değil, aynı zamanda daha iyi performansın daha büyük ödül ve tanınmayı hak ettiğini belirleyerek gerçekleşir. Ajanslar, çok çeşitli teşvik ve tanıma programları oluşturmak için geniş, kuralsız teşvik teşkilatlarını kullanabilirler. Ödüller dağıtıldığında, bir liyakat sistemi performanstaki farklılıkların diğer liyakat etmeyen faktörlerden ziyade ödül ayrımları yapmanın temeli olmasını ister. Liyakat nedir, tüm detayları ile sizinle paylaştık.

Nedir kategorisi yazıları ile gündemde olan ve genel tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Liyakat Ne Demektir?

Liyakat temelde layık olma durumudur. Bir kişinin bir işe girme esnasında, o iş kendisine emanet edilirken güven duyulması, o işe yaraması durumudur.

Liyakat Neden Önemlidir?

Liyakat, işlerin daha düzenli ilerlemesi adına o işin ehli, o işi hakeden kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu nedenle liyakate dikkat etmek önem arz eder.

Liyakat Kelimesinin Kökeni Nedir?

Liyakat kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada yer almakta olan “Lyk” kökünden türemiştir ve dilimize yer etmiştir.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 0 Ortamala: 0]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir