Sanat

Sanat

Sanat nedir ya da ne değildir? Sanat, tek bir cümle ile anlatılamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Sanatın ne olduğunu günümüze kadar pek çok kişi tarif etmeye çalışmıştır. Bunlar arasından sizlere örnekler ile biraz açıklama yapacağız. Böylelikle bir kelimenin ne anlamlar ifade ettiğine şaşıracaksınız.

Clive Bell’e göre bu ifade şunu kast etmektedir. “İnsanlarda estetik duygusunun oluşmasını sağlayan çizgi, şekil ve diğer kavramların bütünüdür” demiştir. Bir ifade ile çizgi ve şekiller üzerinden sanatı anlatmaya çalışmıştır.

Collingwood ise “insanlarda oluşan duyguların dışa vurumu” olarak tanımlamıştır. Böylelikle yukarıdaki gibi şekillerden ziyade duygu yönüne ağırlık verdiğini bildirmiştir.

Başka bir görüşe göre ise sanat nedir sorusunun cevabı “bu kavram tanımlanabilir bir kavram değildir, sadece kavram üzerinde yapılacak olan akıl yürütme gibi şeylerle sanat eseri oluşturulabilmektedir” denmiştir.

Yukarıdaki bilim insanlarına ve sanat dünyasında ünlü isimlerin yorumları dahi bu kavramda ortak bir noktada buluşma şansı olmadığının apaçık bir göstergesidir. İnsanların sanat ağırlıklı bir dünyada yaşamaları için sadece bu kavrama yoğunlaşmamaları gerektiği ve herkes için kavramın farklı bir şey ifade edebileceği aşikârdır. (Vikipedi)

sanat nedir

Sanat Nedir?

Sanat nedir sorusuna en iyi yanıt, beynimizin ve dış dünyanın sınırladıklarını hayal gücümüzle özgür bırakmaktır. Sanat inanmaktır. Kendine, doğaya, seslere her şeye inanmak ve var olan her şeyi sevmektir sanat. Sanatçı, var olan her şeye sevgi duyabiliyorsa sanatçı olur. En kötü duygular bile en iyi duyguların varlığı ile oluşur. Gerçekte sanat sevgi temelinde kurulmuş olup insanları büyüsüne kaptırır. Kısacası sanatta ‘sevgi’ kavramı söz konusudur.

Sanat, sanatçının hayal gücünün bir ifadesi olarak ortaya çıkar ve bir yandan da el becerisi gerektirir. Zamanın ruhuna göre şekillenen sanat aynı zamanda o zamana ait birçok şeyi de şekillendirir. Sanatçının eserleri sanatın en güzel tanımıdır. Kaliteli sanatçılar, eserini estetik kaygısı güderek gözler önüne serer. Hayal gücü ile birleştiğinde sanat anlam kazanır ve sanatçıyı yüceltir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: E Ticaret Nedir?

Sanat Tarihi

Bu bilim dalı görsel olarak sunulan sanatların tarihini incelemektedir.  Sanat tarihi, geçmişten bugüne kadar ulaşmayı başarmış eserlere yorumlar katarak son derece estetik bir gerçek ile bu eserlerin yorumlanmasını sağlamıştır. Bu bilim dalının amacı ise şu şekillerde karşınıza çıkmaktadır.

  • Bir sanat eserinin tarihini belirlemek, hangi kültüre ait olduğunu bulmak ve hangi amaç ile yapıldığını tespit etmekten geçer.
  • Bir eserin toplumun hangi kültürünü gösterdiğini ve bu eserin hangi zaman diliminde hangi şartlarda yapıldığını tespit etmek vardır.
  • Sanatın tüm tarih çağları boyunca gelişimini incelemek ve insanlar hakkında bir takım fikirlere varmak vardır.

Günümüzde sanat müziği isimli bir tür müzik çeşidi dahi literatürde yer almaktadır. Bununla birlikte insanların en çok yaptıkları şeylerden bir tanesi de elbette ki sanatın günümüze kadar gelişimlerini merak etmektir.

Sanat Akımları

Sanatta akım kavramı bizlere duyuş, anlayış ve bakımından ortaya konulan farklılıkları ifade etmektedir. Buna göre başlıca birkaç farklı akım mevcuttur. Bunlar:

  • Güzel Sanatlar: Güzel sanatlar olarak sanat kavramı insanlarda heyecan ve hayranlık uyandıran kavramlardır diyebiliriz.
  • Söz Sanatları: Anlama ve derinlik bakımından sözlü olarak ifade edilen kavramlardır. Bir takım söz oyunları da bunların içerisine katılabilir.
  • Edebi Sanatlar: Edebiyat ile ilgili kişiler tarafından oluşturulmuş ve günümüze kadar ulaşmış olan kavramlardır.
  • Görsel Sanatlar: Resim, heykel vb gibi elle tutulabilecek olan ve görüldüğünde insanda bir hoş duygu oluşturan eserlerin tamamıdır. Günümüzde en çok karşılaştığımız tür eserler bunlardır.

Sanat akımları olarak yukarıdaki maddelerden bahsetmek yeterlidir. Bunların dışında ortaçağ sanat akımı gibi kavramlarda bulunmaktadır. Bunlarda sanat tarihinin ilgi alanına giren konulardır.

Nedir, ne değildir? Tüm merak ettiğiniz konulara bu kategorimiz sayesinde ulaşabilirsiniz.

Sanat Nedir?

Sanat temel anlamda bir hissin, duygunun, güzelliklerin, yaşanmışlıkların anlatımında ve dışavurumlarında başvurulan bir yöntemdir. Ancak herkes için farklı anlamlar ifade edebilir.

Sanat Dalları Nelerdir?

Günümüzde popüler olan birden çok sanat dalı vardır. Bunların en başında müzik, resim, heykel gibi ikonik sanat dalları gelmektedir. En eski sanat dallarından biri ise şüphesiz ki müziktir. İnsanluk müzik ile doğa sayesinde tanışmış ve daha sonra kendi müzik yöntemlerini de keşfetmiştir.

Bu yazıyı da sevebilirsiniz: GSM Nedir?

Sanat Sanat İçin Mi Yoksa Sanat Toplum İçin Midir?

Yıllar boyunca süre gelen klasikleşmiş bir tartışmadır. Sanat genel anlamda bireyin kendini ifade etmesi olarak tanımlandığı için, aslında toplumsal süreçlerden etkilenen ve toplumsal yaşantıların dışavurumlarını tasvir eden anlatılara sanat demekteyiz. Birey toplumsallıktan bir şekild etkilendiği için sanat ve toplum kaçınılmaz bir şekilde iç içedir. Ancak kesin bir yargı ile sanatı bir amaca indirgemek ve sanat toplum için yahut sanat sanat için demek temelde sanat ruhuna aykırı olacaktır.

Nedir hakkındaki bir önceki yazımız olan ile de ilgilenebileceğinizi düşünüyoruz.
[Toplam: 1 Ortamala: 5]
Nedir
Gösterilecek yorum yok.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir